fbpx
OptimumMind® Utbildning

Vill du lära dig att komma åt grundorsaken till psykisk ohälsa och hjälpa dina kunder att snabbt och permanent bli av med tidigare trauman, fobier, OCD, depression, stress, oro och ångest? Vill du lära dig att hjälpa dem att hitta tillbaks till och behålla sitt naturliga lugn och välmående oavsett vad som händer i livet? Utbildningen till OptimumMindcoach kan hjälpa dig med detta samtidigt som du själv kommer att dra nytta av processen, läs mer här på sidan!

Vad är OptimumMind®?

En process för att hjälpa dig själv och dina kunder hitta tillbaka till det välmående som alltid funnits..

OptimumMind® bygger på ett genombrott i förståelsen av hur människan är uppbyggd på det psykologiska planet och vad som ligger bakom alla människors psykologiska upplevelse av livet.

Genom att kombinera denna förståelse med energipsykologiska tekniker kan vi med OptimumMind®-processen snabbt och permanent åtgärda fobier, mentala-känslomässiga trauman, PTSD, OCD och få individen att bli av med grundorsaken till depression, stress, oro, ångest och hitta tillbaka till det lugn och välmående som är det egentliga grundtillståndet för alla människor.

Hur fungerar det?

En kombination av energipsykologi och frågeställningar för att nå insikt..

OptimumMind-processen bygger på att vi tar reda på vad det är kunden har problem med och använder en kombination av energipsykologiska tekniker – bland annat EFT och Emotion Code – för att på i snitt 2-4 sessioner släppa på fobier och traumatiska minnen från det förflutna.

Därefter jobbar vi med specifika frågeställningar för att facilitera kundens förståelse av 3 principles som leder till att den psykologiska upplevelsen av livet skiftar så att det naturliga stress-/ångest- och orosfria välmåendet vi ser hos barn och naturfolk åter blir det naturliga tillståndet samtidigt som inga nya psykologiska trauman byggs upp.  Scrolla ner för mer info om kursinnehållet och för att se en video om utbildningen.

Grundkurs (2 dagar) 2-3/2 2024 – även via streaming!

Alla är välkomna att gå grundkursen, så oavsett om du är privatperson som vill hitta tillbaks till ditt välmående eller terapeut som vill hjälpa andra så börjar processen med grundkursen. Vi jobbar mycket praktiskt för att varje deltagare ska bli av med egna eventuella tidigare trauman och sedan landa i det stressfria välmående som är vårt egentliga grundtillstånd. Scrolla ner för att läsa mer om kursinnehållet...

Delta via streaming!

Med tanke på nuvarande situation med restriktioner erbjuder vi kursen även via streaming! Allt filmas live med HD-kvalité och proffsmikrofoner för bästa bild och ljud. Studiematerial mailas innan kursstart. Vi rekommenderar att du som deltar via streaming har en familjemedlem/vän som du kan träna på under de praktiska momenten. Frågor kan ställas via streamingplattformen precis som om du vore på plats på kliniken (kräver mikrofon - dvs - deltagande via mobil eller dator med mikrofon och högtalare).

 • Fre-Lör 2-3/2 2024 (kl. 9-17 på fre, kl. 9-16 på lör)!
 • Kostnad: På plats på kliniken – 9 900 kr + 25% moms.  Via streaming – 6900 kr + 25% moms.
 • OptimumKliniken, Landalagatan 1, 504 68 Borås
 • Kaffe, té och lättare fika ingår.
 • Boende hittar du på trivago.se eller booking.com.
 • Du får med dig utskrivet material hem från kursen. Läs våra allmänna villkor innan du bokar. Kontakta oss på info@optimum-metoden.se vid ytterligare frågor.

Behovet av hjälp med psykisk ohälsa är enormt!

 • Psykisk ohälsa

  I Sverige är psykisk ohälsa av olika slag det vanligaste hälsoproblemet. Lika många är drabbade av det som smärta av i rörelseorganen, det vill säga rygg, nacke och övriga leder.  Redan förra året kom rapporter om att över miljonen svenskar – dvs var tionde svensk – äter antidepressiva läkemedel.

 • Traditionella sjukvården kommer inte åt problemet

  Trots att vi har fler terapeuter än nånsin som jobbar med att åtgärda psykisk ohålsa når man sällan mer än en tillfällig symptomlindring. OptimumMind® bygger på ett stort genombrott inom förståelsen för människans psykologiska upplevelse av livet och åtgärdar problemet från ett helt annat håll vilket också leder till mycket bättre OCH PERMANENTA RESULTAT.

 • Landa i ett lugn i tillvaron för egen del

  Inte bara lekmän utan även terapeuter och coacher drabbas och mår dåligt. Ska man hjälpa andra att må bra vore det väl önskvärt att själv må bra, eller hur?

  Med hjälp av det du lär dig på kursen kommer du bli av med eventuella psykologiska besvär och själv landa i ett lugn och välmående i tillvaron!

 • OptimumMind® löser problemen oavsett typ av psykisk ohälsa

  Eftersom olika typer av psykologiska problem egentligen har samma grundorsak kommer du med OptimumMind®-processen åt både traumatiska minnen (hur allvarliga dom än är), PTSD, fobier, ångest av olika slag, tvångssyndrom (OCD), stress i allmänhet och oro över framtiden.

 • Uppnå mycket snabbare resultat än med traditionella terapier

  Med OptimumMind®-processen brukar man oftast endast behöva träffa kunden 2-4 gånger för att uppnå önskat resultat i jämförelse med många fler besök som brukar behövas vid traditionella terapiformer och då har man i många fall ändå inte kommit åt problemet!

 • Bli en av de första att verkligen göra en äkta skillnad!

  Regeringens nationella samordnare konstaterar att den psykiska ohälsan nu kostar 200 miljarder kronor per år och den beräknas öka till 350 miljader kronor år 2030. Nu har du chansen att bli en av dom som bryter denna trend samtidigt som du kommer att jobba med något som ger oerhört mycket energi och glädje tillbaka!

”Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar!”

Källa: Försäkringskassan

Grundkurs i OptimumMind® innehåller:

 • Dag 1

 • Genomgång av människans optimala psykiska funktion och den verkliga grundorsaken till att så många mår dåligt i dagens samhälle.
 • Tester för att avgöra nuläget:

   • Genomgång av olika tester för att avgöra nuläget och vad som behöver göras för att lättast återskapa balans.

 • Diskussion om hur vårt känslomässiga bagage och fobier skapas och vad som krävs för att bli av med dem.
 • Genomgång av åtgärder för att bli av med ev. fobier och mentala-känslomässiga trauman:

   • Olika nervsystems- och energibalanseringstekniker som hjälper till att lugna nerv-/ hormon- och energisystemen.
   • Genomgång av EFT – Emotional Freedom Techniques – en energipsykologiteknik som är mycket effektiv för att permanent eliminera eventuella fobier och mentala-känslomässiga trauman på ett skonsamt sätt.
   • Genomgång av Emotion Code. Denna energipsykologiska teknik används för att  att släppa omedvetna negativa känslor som ofta bidrar till att det är svårt att släppa på mentala-känslomässiga trauman samt till oro, ångest och stress över nu-/framtiden.
   • Träning av ovanstående tekniker i par för att fördjupa förståelsen och släppa på ev. egna fobier och mentala-känslomässiga trauman.

 • Dag 2

 • Repetition av teknikerna från dag 1 efter behov.
 • Genomgång av sinnets självbalanserande förmåga såsom vi ser det hos barn och naturfolk. Vi går igenom exempel på hur psyket fungerar i olika situationer när vi är i balans.
 • Genomgång av de två huvudfaktorerna som får oss ur balans och gör att vi börjar må dåligt – ofta redan i tidiga tonåren.

  Vi diskuterar hur det kommer sig att barnen mår bra, men allt fler börjar må så dåligt så tidigt i livet?

 • Förklaring till vad som egentligen ligger bakom stress, oro och ångest för nuet och ens framtid.
 • Åtgärder för att återskapa permanent välmående:

   • Genomgång av en process innefattande bland annat speciella frågeställningar som hjälper deltagarna att få en insikt om psykets sanna natur och varifrån vårt välmående egentligen kommer.
   • Gemensam diskussion kring frågorna i små grupper som främjar en djupare förståelse för hur vi åter landar i vårt inneboende välmående.
   • Denna insikt leder automatiskt till en permanent stressfrihet och en ökad känsla av inre harmoni oavsett yttre omständigheter.

 • Genomgång av hur OptimumMind-processen används vid arbete med kunder.

Bilder från OptimumMind® utbildningen:

Utbildning till Diplomerad OptimumMind® Coach.

Bygg på vår tvådagars grundkurs med steg 2 - 3 och bli Diplomerad OptimumMind® Coach. Under utbildningen går vi djupare i teorin bakom det mentala-känslomässiga välmåendet varvat med vidare praktisk träning för att bli riktigt effektiv med behandlingsteknikerna med kund: Utbildningen inriktar sig främst till Dig som arbetar med människor där psykologi är en viktig del.

Image module
Steg 2

Fre-Lör 3-4/11 - 2023.

  • Vidare praktisk träning för att bli maximalt effektiv med behandlingsteknikerna.
  • Tips och råd för olika typer av problem som kan uppstå under behandlingstillfällena.
  • Teoretisk genomgång av vanliga diagnoser och bakomliggande problematik.
  • Genomgång av två av vår tids mest framstående andliga lärare – Sydney Banks (3principles) och Eckhart Tolles läror, vad dessa innebär rent praktiskt och hur man kan omsätta dessa i sitt liv och i kundarbetet.
  • Genomgång av övningar för att landa i det ”naturliga välmåendet” på mer permanent basis.

Image module
Steg 3

Fre-Lör 1-2/12 - 2023.

  • Teori och praktiska övningar för att lära sig att hantera livet på ett sätt som stöttar ens välmående och upplevelse av lycka på daglig basis oavsett vad som händer (baserad på forskning av genuint lyckliga människor).
  • Genomgång av övning för att hitta sin sanna passion i livet så att man säkerställer att man faktiskt ägnar mest tid åt det man genuint tycker om.
  • Genomgång av en fördjupad OptimumMind-process och flödesschema för effektiv kundbehandling så att kunderna dels blir av med sina problem och lär sig att bibehålla sitt nyvunna lugn oavsett vad som händer i livet.
  • Tips och råd för hur man får igång sin verksamhet och attraherar kunder på ett effektivt sätt.

Diplomerad

OptimumMind® Coach

Kostnad: På plats på kliniken 29700 kr + moms, via streaming 20700 kr + moms.

Diplomerad OptimumMind® Coach – 2023 på kliniken i Borås

Grundkurs/steg 1: Fre-Lör 2-3/2 2024, (Fre kl. 9-17, Lör kl. 9-16)

Steg 2: Se kurskalender

Steg 3: Se kurskalender

 

Referenser från tidigare deltagare

Hör vad tidigare deltagare har att säga om utbildningen och om OptimumMind®