fbpx
OptimumMind® Coachning

Med OptimumMind-coachning åtgärdar vi grundorsaken till psykisk ohälsa och hjälper dig att hitta tillbaka till ditt naturliga välmående.

OptimumMind® Coachning

Under OptimumMind®-coachningen använder vi oss av OptimumMind-processen för att komma åt grundorsaken till psykisk ohälsa. Oavsett om det handlar om fobier, tidigare händelser som fortfarande skapar mentalt-känslomässigt lidande, PTSD, tvångstankar, ångest av olika slag eller stress och oro över framtiden når vi snabba och bestående resultat.

OptimumMind®-processen bygger på en kombination av effektiva tekniker från energipsykologin – samt en egenutvecklad process för att snabbt nå en insikt i hur vårt psyke fungerar vid optimal funktion. Detta leder till att man på i snitt 2-4 coachningssessioner åter kan landa i det stressfria välmående som egentligen är allas vårt naturliga tillstånd.

Boka tid för Coachning

När du kommer till oss första gången rekommenderar vi att du bokar minst två coachningssessioner med 1-2 veckors mellanrum då vi ser bäst resultat när vi kan följa upp processen inom rätt tidsperiod.

Inför första besöket ber vi dig skicka in din historik och nulägessituation (se knappen nedan) så att vi snabbt kan sätta oss in i hur vi ska lägga upp coachningen just för dig för att nå snabbast möjliga resultat.

OptimumMind-coachningen kan även göras via Skype om du inte har möjlighet att ta dig till kliniken i Borås.

Läs mer nedan om hur det hela går till.

De flesta upplever skillnad redan under första besöket!

Är du redo att ta kontroll över din mentala hälsa och skapa en mer positiv och tillfredsställande tillvaro?

OptimumMind-coachningen kan ge dig verktygen och strategierna du behöver för att hantera stress, förbättra dina relationer och öka din livskvalitet.

Många av våra klienter upplever en positiv förändring redan under sitt första besök. Vi tror på kraften i OptimumMind-coachningen och vår förmåga att ge dig verktyg och strategier som kan göra en verklig skillnad i ditt liv.

Under ditt första besök identifierar vi tillsammans de områden du vill fokusera på. Det unika med OptimumMind-processen är att du inte behöver dela med dig av dina traumatiska upplevelser för att vi ska kunna arbeta med dem.

Introduktion OptimumMind®

Se hur OptimumMind® kan få dig tillbaka till ett liv av välmående! Antingen kan man komma på individuell coachning eller på en helgkurs där vi direkt dyker djupare i alla delar som OptimumMind®-konceptet omfattar. Varmt välkommen!

Image module
Så här går coachningen till

Oavsett om du kommer till kliniken eller om coachningen sker via Skype börjar vi med att sitta ner och prata om vad du vill ha hjälp med.

Image module
Energibalansering

Därefter kommer vi att gå igenom specifika nervsystems- och energibalanseringstekniker för att skapa lugn i kroppen och sinnet för att förbereda dig för att nå bästa resultat med coachningen.

Image module
Eliminera ev. fobier och tidigare trauman

Om du har besvär med fobier eller obearbetade mentala-känslomässiga trauman använder vi oss av energi- psykologiska tekniker för att snabbt och permanent bli av med dessa.

Om du inte har något känslomässigt bagage eller fobier hoppar vi över detta steg.

Image module
Genomgång av OptimumMind®-processen

Med OptimumMind®-processen främjar vi din förståelse för hur du fungerar på det psykologiska planet och tittar på den sanna orsaken till vad som ligger bakom stress, ångest, oro och annan psykisk ohälsa.

Vi jobbar med speciella frågeställningar som hjälper dig att via insikter landa i det välmående som egentligen alltid funnits bakom förekommande negativa tankar och känslor.

Som ett resultat av coachningen kommer oro, ångest och stress försvinna av sig självt och en känsla av lugn och inre harmoni blir ditt naturliga tillstånd oavsett yttre omständigheter. Många upplever dessutom att dom får tillbaka en energi och livsglädje de inte upplevt på åratal!

Boka OptimumMind® Coachning

När du bokar tid för OptimumMind®-Coachning rekommenderar vi att du bokar två tider direkt med 1-2 veckors mellanrum.

Boka Coachnings-session

Sessionerna är 90 min långa och kostar 2550 kr inkl. moms och kan bokas antingen på kliniken i Borås eller via Skype.

Normalt sett räcker det med 2-4 sessioner för bästa resultat, dock kan antalet besök variera något beroende på hur just din situation ser ut.

Dubbelsession

Om den mentala-känslomässiga problematiken känns mer komplex eller det finns mycket historik går det även bra att boka en dubbelsession dvs – att man bokar in sig på 2 stycken 90 minuters sessioner efter varann.

Detta kan man även göra om man känner att man vill påskynda processen och hinna med  så mycket som möjligt redan vid första besöket.

Bra att veta

Avbokning skall ske minst 24 timmar innan besökstid på vardagar, senare avbokning eller uteblivet besök debiteras med fullt arvode.

Kom ihåg att fylla i och maila in din historik/nulägessituation senast 24 timmar innan din coachningssession.

Se deltagarreferenser från grundkursen i OptimumMind nedan.

Är du nyfiken på vad deltagare i vår grundkurs i OptimumMind® tycker? Kika på videos nedan för att höra vad dom säger.

OptimumMind® Coach

Du coachas av Markus Greus som är grundare av OptimumMind®-konceptet.

Image module
Markus Greus
  • Grundare av OptimumMind®-konceptet
  • Grundare av OptimumMetoden®
  • Legitimerad Sjukgymnast
  • EFT Advanced och Emotrance Practitioner
  • Utbildning inom 3 principles, NLP, Logosyntes, TAT,
  • Utbildning inom Emotion Code samt Body Code
  • Lic. Personlig Tränare och Dipl. STAC Elittränare