Om oss

Optimumteamet brinner för att hjälpa människor till en smärtfri, välpresterande kropp och ett mentalt-känslomässigt välmående. Vårt arbete bygger på stora genombrott inom förståelsen för optimal muskuloskeletal funktion och hur det mänskliga psyket fungerar och vi har sett fantastiskt fina resultat med tusentals kunder under drygt 20 års tid.

Historik

Vår historia började med en kotkompressionsfraktur som grundaren av OptimumMetoden – Markus Greus – ådrog sig vid ett olyckligt fall under gymnastikträning i 15-års åldern.

Trots mängder med olika behandlingar och träningsmetoder misslyckades han med att få permanent hjälp för de efterföljande ryggbesvären.

I sökandet efter lösningen utbildade han sig 1996-2000 till sjukgymnast men nådde trots sina fördjupade kunskaper fortfarande ingen bestående förbättring.

År 2001 fick han höra talas om att det i USA hade skett ett stort genombrott inom förståelsen för optimal muskulo-skelettal funktion och hur man på ett nytt sätt återställer denna med en helt ny typ av träning. Metoden hade utvecklats av amerikanen Pete Egoscue och kallades postural terapi.

Markus åkte över till huvudkliniken hösten 2001, lärde sig metoden och blev äntligen permanent smärtfri. Han började omgående behandla sina kunder i Sverige med stor framgång och nådde resultat i många fall där ingen annan behandling hade varit effektiv.

Under åren som följde vidareutvecklades arbetsmetodiken till att även omfatta mycket effektiva manuella behandlingstekniker från olika discipliner såsom osteopati, kiropraktik och kinesiologi – för att nå än snabbare resultat i även de svåraste fallen. Det var nu som OptimumMetoden började användas som övergripande namn för att omfatta både manuella behandlingar, träning och annat som kom att vävas in i metoden.

Eftersom många av kunderna som sökte på grund av fysiska smärtor också hade bakomliggande mental-känslomässig problematik och stress som bidrog till de fysiska besvären började Markus leta efter effektiva lösningar för att komma åt även det psykologiska måendet.

Efter att ha gått utbildningar inom både traditionell psykologi, energipsykologi och energimedicin utvecklades ett nytt helhetskoncept för mentalt-känslomässigt välmående som numera kallas OptimumMind.

Markus och hans kollegor har utbildat terapeuter i OptimumMetoden sedan 2010. Initialt erbjöds utbildning för terapeuter som skulle arbeta under samma tak, men från och med 2016 har utbildningarna funnits tillgängliga för alla terapeuter intresserade av att lära sig det senaste inom fysioterapi- och psykologifältet.

Vi har under våra totalt 22 år haft förmånen att hjälpa över 10 000 kunder från 19 olika länder till smärtfrihet och välmående och har nu som vision att sprida denna nya sjukgymnastik/fysioterapiform till hela Sverige och sedan internationellt så att allt fler ska få hjälp med att åtgärda grundorsaken till sina fysiska- och mentala-känslomässiga besvär.

Optimum Teamet

 

Markus håller i utbildningarna och jobbar på Optimums huvudklinik i Borås. Du hittar terapeuter som är utbildade Diplomerade Optimumtränare hos oss på Optimum under fliken - Hitta OptimumTränare.

Image module
Markus Greus
  • Grundare av OptimumMetoden® inkl. OptimumMind®
  • Legitimerad Sjukgymnast
  • EFT Advanced och Emotrance Practitioner
  • Utbildning inom 3 principles, NLP, Logosyntes, TAT,
  • Utbildning inom Emotion Code samt Body Code
  • Lic. Personlig Tränare och Dipl. STAC Elittränare
  • Diplomerad Massör